Course details

Basic Comprehensive Orthodontics Course For Beginner By Dr. Mongkol Season 3

 • คอร์สเรียนรู้การจัดฟัน แบบครบวงจร จบในที่เดียว! เนื้อหาแน่น 8 วันเต็ม
 • คอร์สสอนจัดฟัน เต็มรูปแบบเหมาะสำหรับคุณหมอทุกท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์และอยากเริ่มต้นในการจัดฟัน
 • บรรยายโดยทพ. มงคล ทวีปรังษีพร

WHY Basic Comprehensive Orthodontics COURSE ?

 • เรียนรู้จัดฟัน 8 วันเต็มทั้ง Lecture และ Workshop
 • เรียนรู้ การวางแผนให้การรักษาเคสในลักษณะต่าง ๆ ทั้งเคสไม่ถอนฟันและถอนฟัน
  (Class I, Class II, Class III) รวมถึงเคสจัดฟันแบบ Deep bite และ
  Open bite
 • เรียนรู้การติดเครื่องมือจัดฟันอย่างถูกต้องและเหมาะกับเคสในรูปแบบต่างๆ ผ่านการทำ
  Workshop
 • ได้ฝึกวิเคราะห์และวางแผนเคสตัวอย่าง
 • ได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกใส่หมุดจัดฟันให้ถูกตำแหน่งเพื่อแรงที่เหมาะสม
 • เรียนรู้ Complications ที่เกิดขึ้นในเคสจริง พร้อมเทคนิคการแก้ไข
 • Tips & Tricks การแก้ไขเคสจัดฟันและเคสใส่ฟันร่วมกับการจัดฟัน
 • รับปรึกษาเคส และมี Case Discussion ในคลาสเรียน ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบ
  กลุ่ม
 • ให้คำปรึกษาเคสทางออนไลน์หลังจบคอร์สเรียนแล้วอีกด้วยนะคะ
  • Hands-on ได้ลงมือปฏิบัติในการติดแบร็กเก็ต ใส่ลวด และฝังหมุดบนโมเดล
  Acrylic bone density D2 ที่มีความใกลเ้้คียงกับกระดูกคนจริง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในคอร์ส

ตัวอย่างเคสที่จะได้เรียนรู้ในคอร์ส